Menu:

 

mgr Adam Gardocki
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
a.gardocki@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319
konsultacje: środa  - godz. 9:30-11:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate