Menu:

 

dr Adam Wyszkowski
Katedra Skarbowości

(085) 745-77-02
a.wyszkowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208
konsultacje: piątek 13.00-14.30
urlop 01.07.2019-30.09.2019

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate