Menu:

 

dr Adam Wyszkowski
Katedra Skarbowości

(085) 745-77-02
a.wyszkowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208
konsultacje: piątek 13.00-14.30
w dniu 07.06.2019 11.00 - 12.30
z dnia 14.06 na 12.06 w godzinach 14.00 - 15.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate