POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe

 

 

Afiliacja

Autor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową lub jednostki naukowe jako miejsce realizacji badań, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji.

W przypadku wielu afiliacji w jednej publikacji, punkty otrzymać może tylko jedna jednostka naukowa. Autor powinien złożyć oświadczenie, w którym wskazuje tą jednostkę naukową.


Do pobrania:

Druk oświadczenia