Menu:

 

mgr Agata Kilon
Zakład Zarządzania

(085) 745-77-19
awrzosek@o2.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225
 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate