POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 

dr Agnieszka Ertman
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
a.ertman@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319
konsultacje:

wtorek - godz. 11:30-13:00

Urlop:
- 29.07.2019 r. - 30.09.2019 r.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate