POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 

dr Agnieszka Ertman
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
a.ertman@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319
konsultacje:

wtorek - godz. 11:30-13:00

Konsultacje z dn. 18.06.2019 r. zostają przełożone na dn. 19.06.2019 r., godz. 9:45-11:15.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate