Menu:

 

dr Agnieszka Piekutowska
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-30
piekutowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219
konsultacje: urlop w dniach 22.07.2019 - 21.08.2019

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate