Menu:

 

dr Agnieszka Zalewska-Bochenko
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
informatyka_studenci@vp.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje:
środa - godz. 9:45-11:15

Urlop:
- 29.07.2019 r. - 13.09.2019 r.

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate