POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Akademiki

Terminy składania wniosków o miejsce w domu studenta na rok ak. 2018/2019:                      

do 30 czerwca 2018 r. - studenci kontynuujący studia w roku ak. 2018/2019

do 25 września 2018 r. - studenci rozpoczynający studia w roku ak. 2018/2019

 

Miejsca w domach studenta  przyznawane są na wniosek studenta złożony w pokoju 129 na Wydziale, do którego należy dołączyć zaświadczenia o dochodach i dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne (spis załączników).

Wniosek o akademik - plik do pobrania

Do wniosku należy dołączyć podpisane (po zapoznaniu się!) pouczenie o ochronie danych osobowych.

Odpłatności za zakwaterowanie w roku ak. 2018/2019  - Komunikat nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 lipca 2018 roku 

 

Informacje na temat miejsc w domach studenta można uzyskać na Wydziale w pokoju 129 lub pod numerem telefonu 85 745 77 01.

W pierwszej kolejności miejsca w domu studencim przyznawane są cudzoziemcom i studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codziennny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.