POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe
Akty prawne oraz przydatne linki
Ustawa ‐ Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018, poz. 1669, art. 322–324) POBIERZ
Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018, poz. 1668, art. 265–274) POBIERZ
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych POBIERZ
Projekt listy czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z przypisanymi dyscyplinami 

Za publikację artykułu w czasopismach z powyższej listy od 2019 roku zostaną przydzielone punkty od 20 do 200, w zależności od prestiżu czasopisma.
POBIERZ
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z dnia 16 listopada 2018, poz. 2152) POBIERZ
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wykaz opublikowany przez MNiSW 18 stycznia 2019 r. obejmuje 536 pozycji i podzielony jest na dwie części. W części za 200 punktów (nauki społeczne 300)  znalazło się 36 zagranicznych wydawnictw naukowych. A w części listy wydawnictw za 80 punktów (nauki społeczne 100) znalazło się 500 wydawnictw - głównie polskich. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza wersja wykazu. Będzie on mógł być uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki jeszcze przed przypadającą na rok 2021 ewaluacją.
POBIERZ
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z dnia 28 lutego 2019, poz. 392) POBIERZ
Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Czasopisma z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” otrzymują 20 pkt za lata 2019-2020. Czasopisma poza listą MNiSW będą punktowane ryczałtem w wysokości 5 pkt.

Na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych” znajduje się Optimum. Economic Studies.

POBIERZ

Wykazy czasopism w ewaluacji za lata 2017-2018

Wykaz czasopism _Część_A
Wykaz czasopism _Część_B
Wykaz czasopism _Część_C

Liczbę punktów przyznawanych za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017 - 2018 punkty przyznaje się zgodnie z wykazem opublikowanym w komunikacie ministra z dnia 25 stycznia 2017 r.


POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ


Przewodnik po ewaluacji jakości działalności naukowej

POBIERZ