Menu:

 

 

prof. dr hab. Andrzej F. Bocian
Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego

(085) 745-77-21
andrzej.bocian@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 234
konsultacje: poniedziałek 11:30 - 13:00

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate