POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 

dr Andrzej Kondej
Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania

(085) 745-77-15
andrzej.kondej@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136
konsultacje: wtorek godz. 13.00-14.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate