Menu:

 

dr hab. Anna Grześ
Zakład Zarządzania

(085) 745-77-19
agrzes@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

 Konsultacje:

Terminy konsultacji podczas letnich sesji egzaminacyjnych 17.06.2019!!!

17.06.2019  (poniedziałek) 12.30-14.00

24.06.2019 (poniedziałek)  8.00-9.30

   

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate