Menu:

 

mgr Anna Protasiewicz
Katedra Ekonomii Politycznej

(085) 745-77-28
anna.protasiewicz@wp.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: poniedziałek 11.30-13.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate