Menu:

 

dr Anna Śleszyńska - Świderska
Zakład Zarządzania

(085) 745-77-19
a.sleszynska@interia.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225
 

 Konsultacje:

czwartek  w godz. 12.00-13.30

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate