Menu:

 

dr Anna Śleszyńska - Świderska
Zakład Zarządzania

(085) 745-77-19
a.sleszynska@interia.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225
  urlop: 29.07-16.08 i 26.08 - 25.09

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate