Menu:

 

mgr Anna Wierzbicka
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

(085) 745-77-06
a.wierzbicka@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 203

konsultacje: poniedziałek 9:30 - 11:00

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate