Menu:

 

dr Anna Wildowicz-Giegiel
Katedra Skarbowości

(085) 745-77-02
a.wildowicz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: środa 13.00-14.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate