Menu:

 

dr Arkadiusz Niedźwiecki
Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego

(085) 745-77-31
a.niedzwiecki@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 230
konsultacje: urlop naukowy

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate