Menu:

 

dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. UwB
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

(085) 745-77-06
abolt@o2.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 203
konsultacje: poniedziałek  11:15-12:45 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate