POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe
Badania młodych naukowców

 

Konkurs dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich WEiZ UwB POBIERZ

 

Regulaminu Badań Młodych Naukowców na Wydziale Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Załączniki 1. WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO W RAMACH BMN POBIERZ
Załączniki 2. KOSZTORYS projektu badawczego w ramach BMN POBIERZ
Załączniki 3. ROZLICZENIE FINANSOWE projektu badawczego w ramach BMN POBIERZ
Załączniki 4. RECENZJA WNIOSKU O FINANSOWANIE BADAŃ POBIERZ

 

Lista rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2017 r. POBIERZ