POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe
Badania młodych naukowców

 

Lista rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2017 r. POBIERZ