POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe

 

 

Tematy badawcze realizowane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w ramach BST w  2017 r.

Jednostka organizacyjna Nr BST Temat Kierownik tematu
Katedra Ekonomii Politycznej BST-403 Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Kreacja potencjału dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB
Katedra Nauk o Przedsiębiorczości BST-405 Środki unijne i uwarunkowania fiskalne a rozwój przedsiębiorstw prof. dr hab. Henryk Wnorowski
Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego BST-407 Rozwój regionalny w warunkach integracji i globalizacji prof. dr hab. Marek Proniewski
Zakład Zarządzania BST-406 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem – uwarunkowania, problemy, obszary zmian dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
Katedra Nauk o Przedsiębiorczości BST-405 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich prof. dr hab. Henryk Wnorowski
Katedra Skarbowości BST-411 Good governance a finanse publiczne: analiza rozwiązań stosowanych na świecie - próba aplikacji w Polsce dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki BST-404 Finansowe, pozafinansowe, informatyczne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych dr hab. Grażyna Michalczuk
Zakład Ekonometrii i Statystyki BST-409 Modele zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB
Zakład Ekonomii Sektora Publicznego BST-402 Mechanizmy funkcjonowania sektora publicznego dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego BST-432  Potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie województwa podlaskiego) dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych BST-408 Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki światowej dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB
Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania BST-413 Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami BST-434  Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionu dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
Zakład Zrównoważonego Rozwoju BST-401 Kategorie ekonomii zrównoważonego rozwoju dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

 

Pismo okólne Rektora z 27 września 2017 POBIERZ
Zal2_BST_Plan_zadaniowo_finansowy POBIERZ
Zal3_BST_Wniosek_o_finansowanie zadania_badawczego POBIERZ