Menu:

dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof UwB

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

(085) 745-77-06
broszkowska@poczta.onet.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 202
konsultacje: wtorek 10.00 - 11.30
konsultacje z dnia 09.07.2019 r. zostały przełożone na dzień 10.07.2019 r. w godzinach 14.00-15.30