POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 

dr Barbara Sokół
Zakład Zarządzania

(085) 745-77-19
bsokol@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

konsultacje: czwartek 15:00 - 16:30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate