POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 

dr Barbara Sokół
Zakład Zarządzania

(085) 745-77-19
bsokol@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

konsultacje: piątek 14.45-16.15

Konsultacje z dnia 12.07 zostały przełożone na dzień 09.07 w godz. 14.00-15.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate