Menu:

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania - Kierownik

(085) 745-77-15
 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 136
konsultacje: środa, godz. 11.45-13.15

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate