POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Celem studiów jest: przygotowanie kadr dla potrzeb przedsiębiorstw i instytucji w zakresie finansów i rachunkowosci oraz dostarczenie słuchaczom niezbędnej i specjalistycznej wiedzy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.