POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe Menedżerskie istnieją od 1992 roku. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, różnych specjalności. Celem Studiów Podyplomowych Menedżerskich jest dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą oraz rozwinięcie umiejętności kierowniczych, kluczowych przy sprawnym zarządzaniu zespołami ludzkimi.  Program Studiów ukierunkowany jest na doskonalenie kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania, marketingu, zarządzania finansami, zarządzania zasobami pracy, zarządzania projektami UE, negocjacji w biznesie, rachunkowości zarządczej oraz  public relations. Słuchacze uczestniczą również w zajęciach z prawa pracy, rynku nieruchomości oraz zamówień publicznych i logistyki. Dodatkowo Słuchacze uczą się pracy zespołowej, prezentacji swoich projektów a także twórczych metod rozwiązywania problemów.  Kierownikiem SPM od 1997 r jest dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB (biogram). Wykładowcami są pracownicy naukowi oraz praktycy, dyrektorzy banków i specjaliści z poszczególnych dziedzin. Studia dają szansę nawiązania ciekawych kontaktów oraz konsultacji z wieloma specjalistami z różnych branż. Słuchacze na zakończenie Studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.