POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

CEL STUDIÓW

  • zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych,
  • pogłębienie wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych i administracji publicznej,
  • przekazanie słuchaczom wiedzy na temat szczególnych zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów,
  • poznanie nowych regulacji dotyczących organizacji i zasad przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia oraz analizy funkcjonowania i oceny komórek kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.
Cel edukacyjny
Celem kształcenia przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach
sektora publicznego lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonuje ten zawód lub kierują jednostką do
spraw finansów i kontroli, przez przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności
z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli
w jednostkach sektora finansów publicznych. Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent:
1) ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowanie sektora finansów publicznych, organizacji i prowadzenie
audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującą metodyką; prawa finansów publicznych i administracji
publicznej;
2) zna szczegółowe zasady i metody prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora
finansów publicznych oraz regulacje dotyczące organizacji i zasad prowadzenia kontroli zarządczej w
jednostkach sektora finansów publicznych;
3) posiada umiejętności tworzenia oraz analizy funkcjonowania i
oceny komórek audytu wewnętrznego;
4) umie samodzielnie zorganizować komórkę audytu wewnętrznego
oraz potrafi kierować komórką audytu wewnętrznego lub jednostką do spraw finansów i kontroli;
5) ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo
identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Celem kształcenia jest:
zdobycie wiedzy w zakresie wymagań dotycząych instytucji audytu wewnęrznego w sektorze publicznym
oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych,
zdobycie wiedzy z zakresu zarzązania ryzykiem, w tym praktycznych technik identyfikacji, analizy ryzyka, jak
i jego kontroli,
przekazanie słchaczom wiedzy na temat szczególnych zasad i metod prowadzenia rachunkowośi w
jednostkach sektora finansów,
poznanie nowych regulacji dotycząych kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz zasad jej
sprawowania,
pogłębienie wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych i administracji publicznej.
Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent:
ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowanie sektora finansów publicznych, organizacji i
prowadzenie audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującą metodyką; prawa finansów publicznych i
administracji publicznej;
na szczegółowe zasady i metody prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów
publicznych oraz regulacje dotyczące organizacji i zasad prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach
sektora finansów publicznych;
posiada umiejętności tworzenia oraz analizy funkcjonowania i oceny komórek audytu wewnętrznego;
umie samodzielnie zorganizować komórkę audytu wewnętrznego oraz potrafi kierować komórką audytu
wewnętrznego lub jednostką do spraw finansów i kontroli;
ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi
prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
jest gotowy do odpowiedzialnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w poczuciu jego misji.

Grupa docelowa
STUDIA ADRESOWANE SĄ DO:
głównych ksiegowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli
finansowej w jednostkach sektora publicznego,
osób chcących zdobyć kwalifikacje audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego.