POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

CEL STUDIÓW

  • zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych,
  • pogłębienie wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych i administracji publicznej,
  • przekazanie słuchaczom wiedzy na temat szczególnych zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów,
  • poznanie nowych regulacji dotyczących organizacji i zasad przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia oraz analizy funkcjonowania i oceny komórek kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

STUDIA ADRESOWANE SĄ DO:

  • GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora publicznego,
  • osób chcących zdobyć kwalifikacje audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego.