POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji (od maja 2018 roku inspektora ochrony danych) oraz zadań administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym).

Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe pozwolą absolwentom profesjonalnie wykonywać i organizować własną pracę, ale też przygotować się do wykonywania zadań na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji w danym podmiocie sektora publicznego, skutecznie zbudować efektywną współpracę administratora bezpieczeństwa informacji z administratorem danych lub procesorem, profesjonalnie szkolić personel, po to by spełniać wymogi określone przepisami prawa, usprawniać działanie organizacji i zapewniać ochronę danych osobowych zarówno personelu wewnętrznego, jak i osób obsługiwanych przez dany podmiot.

Studia kierowane są zwłaszcza do obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz przyszłych inspektorów ochrony danych, a także administratorów danych osobowych w jednostkach sektora publicznego, procesorów związanych z sektorem publicznym, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie.