POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji doradcy zawodowego pracującego w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, w instytucjach realizujących projekty outplacementowe i aktywizacyjne oraz do pełnienia roli doradcy kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi. Wsparcie  w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie oraz w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.