Menu:

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB
Zakład Zrównoważonego Rozwoju - Kierownik

(085) 745-77-29
d.kielczewski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135
konsultacje: wtorek 10:00-11:30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate