POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria
Rok 2018

 

Decyzja Dziekana nr 10 w sprawie wysokości opłaty związanej z przeprowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego w roku 2018 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 9 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czesnego na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania od roku akademickiego 2018/2019 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 8 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 7 w spr. wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na studia III stopnia i studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 6 w spr. powołania Opiekuna Studentów Obcojęzycznych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 5 w spr. powołania Wydziałowego Doradcy ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 4 w spr. zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 3 w spr. zmiany składu Wydziałowej Rady Konsultacyjnej POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 w spr. zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Promocji POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 1 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów POBIERZ