Menu:

 

dr Dorota Roszkowska
Katedra Ekonomii Politycznej

(085) 745-77-28
d.roszkowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221
konsultacje: środa 11:30-13:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate