Menu:

 

dr Dorota Wyszkowska
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

(085) 745-77-25
d.wyszkowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229
konsultacje: piątek 13.00-14.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate