POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 

dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-29
e.sidorczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135
konsultacje: środa 12:00 - 13:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate