POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe

Egzaminy doktorskie

Terminy egzaminów doktorskich :

EKONOMIA:

12.06.2017 r. godz: 12:00

zagadnienia egzamin doktorski z ekonomii

komisja

JĘZYK NOWOŻYTNY:

19.06.2017 r. godz: 13:00

Format egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego

Wymagania: znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym, umiejętność przekazywania informacji, dyskusji, nawiązywania kontaktu, oraz umiejętność rozumienia tekstów specjalistycznych.

Przewidywany czas na przeprowadzenie egzaminu: 30 minut.

Egzamin składa się z dwóch części, z których wystawiana jest ocena łączna.

Część I – przedstawienie się kandydata (autoprezentacja)

Przewidywany czas: 5 minut

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności przestawienia się kandydata w kontekście prowadzonej pracy naukowo-badawczej oraz nawiązanie i podtrzymanie rozmowy w języku obcym.

Zagadnienia:

działalność zakładu/katedry (działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna), w którym/której pracuje kandydat lub przebiegu studiów doktoranckich; dziedzina, w jakiej specjalizuje się kandydat, jego wkład w rozwój działalności zakładu, osiągnięcia naukowe i zawodowe, udział w konferencjach, programach i projektach; przyszłe plany zawodowe, naukowo-badawcze;

Część II – Prezentacja pracy doktorskiej

Przewidywany czas: 15-25 minut

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności prezentacji pracy doktorskiej w języku obcym, umiejętność dyskusji dotyczącej pracy doktorskiej oraz sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstów specjalistycznych.

Elementy prezentacji:

temat pracy;

rodzaj i wyniki badań, materiały źródłowe, w tym materiały w języku obcym;

etapy powstawania pracy/ rozdziały pracy;

metody i przedmiot badań;

wnioski;

możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy;

tendencje, badania, osiągnięcia w danej dziedzinie w Polsce i/lub na świecie.

Część III Dyskusja

Rozumienie tekstów specjalistycznych z zakresu pracy doktorskiej

Kandydat ma za zadanie:

  • przedstawić w j. obcym temat tekstu (w formie opinii, polemiki, porównania do znanych kandydatowi praktyk w kraju lub zagranicą)

 

 

FILOZOFIA: 

12.06.2017 r. godz: 11:00

 Uchwała Nr 377 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zakresu egzaminów doktorskich

zgłoszenia do egzaminów prosze kierować na adres: p.wasilewska@uwb.edu.pl