Menu:

 

dr Elżbieta Misiewicz
Katedra Ekonometrii i Statystyki

(085) 745-77-23
e.misiewicz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

konsultacje: poniedziałek 11:30-13:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate