POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Realizacją programu Erasmus+ na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytetu  w Białymstoku zarządzają Koordynatorzy. 

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Marek Kruk

Koordynator Wydziałowy

Zakład Zarządzania

tel. 85 745 77 19

fax: 85 741 46 85

marek.kruk@uwb.edu.pl

dr Anna Busłowska

Asystentka Koordynatora ds. studentów wyjeżdżających

Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

tel. 85 745 77 25

a.buslowska@uwb.edu.pl

dr Joanna Prystrom

Asystent Koordynatora ds. studentów przyjeżdżających

Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

tel. 85 745 77 25

j,pystrom@uwb.edu.pl

 

Na szczeblu centralnym UWB pytania związane z programem można kierować do Działu Współpracy Międzynarodowej -  ul. M. Skłodowskiej - Curie 14, 15 - 097 Białystok, pokój 808, VIII piętro, tel./fax +48 85 745 70 89, e-mail: erasmus@uwb.edu.pl. Szczegółowych informacji udzielają:

  • mgr Anna Sylwia Maj - koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia - 85 745 70 21; erasmus@uwb.edu.pl
  • mgr Joanna Matowicka - koordynator ds. studentów przyjeżdząjących oraz nauczycieli akademickich wyjeżdżających na wykłady -   85 745 70 51; incoming@uwb.edu.pl
  • mgr Emilia Kozłowska - koordynator ds. studentów/absolwentów wyjeżdżających na praktyki - 85 745 70 89;                kozlowska@uwb.edu.pl
  • mgr Piotr Białas - koordynator ds. współpracy z krajami partnerskimi programu (KA107 - Rosja, Ukraina, Białoruś, Serbia) - 85 745 70 19, bialas@uwb.edu.pl
  • mgr Urszula Danilczyk - koordynator ds. umów bilateralnych - 85 745 70 19; danilczyk@uwb.edu.pl
  • mgr Ewa Szpiganowicz - koordynator ds. wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników na szkolenia - 85 745 70 89; e.szpiganowicz@uwb.edu.pl