Menu:

 

mgr Ewa Kuzionko - Ochrymiuk
Zakład Zarządzania

(085) 745-77-19
ekuzionko-ochrymiuk@o2.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

konsultacje: poniedziałek 11.00-12.30

urlop 15.07.2019-29.08.2019

 

 

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate