Menu:

dr hab. Ewa Roszkowska,  prof.UwB
Zakład Ekonometrii i Statystyki

(085) 745-77-23
erosz@o2.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305
konsultacje:  poniedziałek 11:15 - 12:45