Menu:

 

dr Ewelina Mielech
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

(085) 745-77-20
e.piekarska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229
konsultacje: urlop

 

   

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate