POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Obecnie pracownicy Katedry uczestniczą w następujących grantach:

Dr hab. Robert Ciborowski, „Transfer technologii a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w Polsce” – finansowany przez NCN (opiekun naukowy).