Menu:

dr hab. Grażyna Michalczuk,
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki - Kierownik

(085) 745-77-16
g.michalczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje:

poniedziałek - godz. 11:30-13:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate