POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualności

 HARMONOGRAM 

 

Rejestracja w systemie IRK i dostarczanie przez kandydatów dokumentów do sekretariatu danej szkoły doktorskiej: 01.07.2019r. - 18.08.2019r.

 

Rozmowy kwalifikacyjne: 03-06.09.2019 r.

 

Ogłoszenie kandydatom list rankingowych: 09.09.2019 r. od 14.00

 

Przynoszenie oryginałów dyplomów i składanie oświadczenia, że osoba wpisana na listę będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej: 10-16.09.2019 r.

 

Wpisanie na listę doktorantów: do 30.09.2019 r.