POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

W listopadzie 2016 r. Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB włączył się w inicjatywę Global Scholars. Global Scholars to międzynarodowa społeczność edukacyjna łącząca studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków obejmująca już 130 instytucji edukacyjnych z 78 państw na świecie.  Udział w programie umożliwia m.in.  szkolenia on-line czy dostęp do badań (wszystkie działania edukacyjne oraz członkostwo są bezpłatne). Uczestnicy Global Scholars mają ponadto możliwość udziału w międzynarodowych stażach.

Zachęcamy do rejestracji na stronie: http://thecge.net/global-scholars/

Aby zarejestrować się należy podać unikalny kod Wydziału –można otrzymać go w Dziekanacie Wydziału.