Menu:

 

dr Iwona Skrodzka
Katedra Ekonometrii i Statystyki

(085) 745-77-23
i.skrodzka@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

konsultacje: środa 13:00 - 14:30

Uwaga!

Terminy najbliższych konsultacji: 11, 18 oraz 25 września godz. 10.00-11.30.1.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate