Menu:

 

dr Jacek Marcinkiewicz
Katedra Ekonometrii i Statystyki

(085) 745-77-23
marcinkiewicz_J@o2.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

konsultacje: wtorek 11:15 - 12:45

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate