Menu:

dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych- Kierownik

(085) 745-77-30
j.grabowiecki@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219
konsultacje: urlop w dniach 25.07.2019 - 19.09.2019

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate