Menu:

dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB
Zakład Ekonometrii i Satystyki - Kierownik

(085) 745-77-23
rogowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305
konsultacje: poniedziałek 13:15 - 14:45 

Uwaga! 

Konsultacje z dnia 29 lipca odbęda się 31 lipca (środa) w godzinach 12:00 - 13:30 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate