Menu:

 

mgr Julita Paszko
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
j.paszko@uwb.edu.pl 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje:
środa - godz. 9:30-11:00

Urlop:
- 17.06.2019 r. - 05.07.2019 r.
- 16.09.2019 r. - 28.09.2019 r.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate