Menu:

 

mgr Julita Paszko
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
j.paszko@uwb.edu.pl 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje:
środa - godz. 15:00-16:30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate