POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 
 

 Składy Komisji egzaminów dyplomowych 2017 (wrzesień)

Nazwisko i imię promotora kod kierunku Liczba do obrony nazwisko i imię organizatora  numer telefonu do organizatora nazwisko i imię przewodniczącego nazwisko i imię recenzenta wyznaczonego dla wszystkich prac napisanych w ramach danego seminarium wyznaczona data obrony wrzesień numer Sali obrony w kolejności alfabetycznej, po 15 minut na osobę, o godz
Bagan-Kurluta K. PS2-2DGRE 3 Żukowska 857 457 705 Mróz T. Piekutowska A. 26.09.2017 229 14.30
Borowski J. ZS1-3ZP-2016 3 Płusa 857 457 733 Przygodzka R. Sachpazidu-Wójcicka K. 18.09.2017 220 11.00
Chmielak A. MS2 2 Korotkiewicz 857 457 713 Gardocka-Jałowiec A. Grabowiecki J. 20.09.2017 220 11.45
Ciborowski R. ES2_ES1 2 Bernacka 857 457 701 Poniatowicz M. Prystrom J. 21.09.2017 221 13.15
Ciborowski R. (powt.) MS2 1 Bernacka 857 457 701 Citkowski M. Prystrom J. 21.09.2017 221 15.00
Etel L. PS1-3 SPU 3 Biełasz 857 457 708 Ciborowski R. Kargol-Wasiluk 25.09.2017 221 11.15
Gołaszewska-Kaczan U. ZS1-3ZP-2016 2 Płusa A. 857 457 733 Poskrobko T. Perło Da. 18.09.2017 225 9.45
Grabowiecki J. MS1 1 Korotkiewicz 857 457 713 Kruk M. Wierzbicka K. 20.09.2017 219 10.45
Grabowiecki J. ES1 2 Korotkiewicz 857 457 713 Kruk M. Owczarczuk M. 20.09.2017 219 11.00
Grabowiecki ES1 1 Korotkiewicz 857 457 713 Kruk M. Kupiec E. 20.09.2017 219 11.30
Gruszewska E. PN1-3SPU_ES1_EN2 7 Bernacka 857 457 701 Poskrobko T. Fiedorczuk M. 20.09.2017 221 12.00
Guzik-Makaruk E. MS2 2 Żukowska 857 457 705 Citkowski M. Piekutowska A. 20.09.2017 136 13.15
Jamróz P. EN1-3 3 Żukowska 857 457 705 Siemieniuk N. Tokajuk E. 18.09.2017 305 8.45
Jamróz P. EN2 5 Żukowska 857 457 705 Siemieniuk N. Sachpazidu-Wojcicka K. 18.09.2017 305 9.30
Kargol-Wasiluk A. EN1-3 3 Fiedorow  857 457 713 Sadowski A. Bołtromiuk A. 18.09.2017 208 8.00
Kozłowska-Burdziak M. ES2 2 Korotkiewicz 857 457 713 Sadowski A. Kostecka-Tomaszewska L. 18.09.2017 220 10.30
Maksimczuk A.   PS1-3 SPU/ MS1 6 Bernacka 857 457 701 Kruk M. Marcinkiewicz J. 20.09.2017 305 12.00
Marcinkiewicz J. EN2 4 Żukowska 857 457 705 Citkowski M. Gruszewska E. 20.09.2017 305 13.45
Marcinkiewicz J. EN1-3 2 Żukowska 857 457 705 Citkowski M. Maksimczuk A. 20.09.2018 305 14.15
Meredyk K. ES1 1 Bernacka 857 457 701 Citkowski M. Kupiec E. 25.09.2017 221 12.00 
Michalczuk G. ES1 1 Roszko 857 457 713 Citkowski M. Grzybowska 18.09.2017 136 12.30
Mikulska T.  EN1-3/EN2 5 Roszko 857 457 713 Sadowski A. Jamróz P. 18.09.2017 319 12.00
Niedźwiecki A. EN1-3 EN2 5 Wiszniewska 857 457 711 Gardocka-Jałowiec A. Dębowski T. 18.09.2017 220 9.15
Perło Dariusz ZN2-2ZP-2016/ZN1-3 2 Płusa 857 457 733 Citowski M. Gołaszewska- Kaczan U.  18.09.2018 225 10.15
Perło Dorota EN2 2 Żukowska 857 457 705 Citkowski M. Kozłowska-Brudziak M. 18.09.2019 136 11.30
Perło Dorota EN3 2 Żukowska 857 457 705 Citkowski M. Swiatkiewicz 18.09.2020 136 12.00
Piątkowski P. ( powt.) EN1-3_EN2_ZN2 2 Wiszniewska 857 457 711 Gołaszewska-Kaczan U. Kiełczewski D. 18.09.2017 225 11.15
Plawgo B. ZS1-3ZP-2016/ ZS2 2 Bernacka 857 457 701 Citkowski M. Gołaszewska-Kaczan U. 20.09.2017 136 10.45
Poskrobko T. EN1-3 5 Wiszniewska 857 457 711 Mróz T. Gruszewska E. 20.09.2017 135 14.15
Proniewski M. (powt.) ES1 1 Wiszniewska 857 457 711 Poskrobko T. Citkowski M. 25.09.2017 234 9.00
Roszkowska-Mądra B.   ES1_ES2 2 Fiedorow  857 457 713 Gołaszewska-Kaczan U. Sieminiuk N. 25.09.2017 225 9.30
Przygodzka R. PS2-2GFSP 1 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Kostecka-Tomaszewska L. 18.09.2017 135 11.00
Przygodzka R. ZS2-2ZP-2016 1 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Jamróz P. 18.09.2017 135 10.45
Przygodzka R. ZS2-2PwZ-2016 10 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Citkowski M. 20.09.2017 220 9.00
Sadowski A. ES2 4 Fiedorow  857 457 713 Rogowski J. Niedźwiecki A. 18.09.2017 305 11.00
Wnorowski H. ES2EN2 5 Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. Owczarczuk M.  20.09.2017 203 08.00
Wnorowski H. ES1 1 Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. Misiewicz E. 20.09.2017 203 9.15
Wnorowski H (powt.) ZN2-2ZP-2016/ZS2 1 Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. Gołaszewska-Kaczan U. 20.09.2017 203 10.30
Wnorowski H. MS1 4 Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. Busłowska A. 20.09.2017 203 9.30
Salachna J. PS1-3 SPU-PS2-2GFSP 3 Biełasz 857 457 708 Citkowski M. Mikulska T 20.09.2017 136 8.15
Siemieniuk N. ES2_ES1 2 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Roszkowska-Mądra B. 18.09.2017 319 8.15
Tokajuk E. ( powt.) EN1-3 1 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Sadowski A.      
Prystrom J. EN2 4 Fiedorow  857 457 713 Citkowski M. Ciborowski R. 21.09.2017 221 13.45
Zalesko M. EN2 5 Płusa 857 457 733 Michalczuk G. Madras-Kobus B. 18.09.2017 208 12.45
Zalewska-Bochenko A. PN1-3SPU 1 Żukowska 857 457 705 Poskrobko T. Siemieniuk N. 18.09.2017 305 8.00

 

Składy Komisji egzaminów dyplomowych 2017 (sesja wrześniowa)

l.p. Promotor Kod kierunku

ilość

ganizator Tel. Przewodniczący Recenzent
Data Sala Godzina
1 Dziemianowicz R.

ES2
ES1

3 Biełasz 857 457 708 Poskrobko T. Poniatowicz M. 21.09.17 208 12.00-14.45
2 Poniatowicz M.

ES2
ES1

3 Biełasz 857 457 708 Poskrobko T. Dziemianowicz R. 21.09.17 229 12.45-13.30

 Składy Komisji egzaminów dyplomowych 2017

 

l.p. Promotor Kod kierunku

ilość

ganizator Tel. Przewodniczący Recenzent
Data Sala Godzina
1 Bagan-Kurluta K. PS2-2DGRE 21 Żukowska 857 457 705 Mróz T. Piekutowska A. 14.07.17 319 12.00-17.15
2 Bocian A.  ES2 12 Wiszniewska 857 457 711 Gardocka-Jałowiec A. Jamróz P. 10.07.17 234 9.45-13.00
3 Bocian A. (powt.) ES2 1 Wiszniewska 857 457 711 Gardocka-Jałowiec A. Jamróz P. 10.07.17 234 9.45-13.00
4 Borowski J. ZS1-3ZP-2016   Płusa 857 457 733 Przygodzka R. Sachpazidu-Wójcicka K.      
5 Borowski J. (powt.) ZS2-2ZP-2016 1 Płusa 857 457 733 Przygodzka R. Plawgo B.      
6 Chmielak A. MS2 3 Korotkiewicz 857 457 713 Gardocka-Jałowiec A. Grabowiecki J. 13.07.17 220 8.45-9.30
7 Chmielak A. (powt.) MS2 1 Korotkiewicz 857 457 713 Gardocka-Jałowiec A. Prystrom J.      
8 Ciborowski R. ES2 15 Bernacka 857 457 701 Poniatowicz M. Prystrom J. 7.07.17 221 9.00-11.30
9 Ciborowski R. ES1 15 Bernacka 857 457 701 Poniatowicz M. Prystrom J. 7.07.17 221 9.00-11.30
10 Ciborowski R. (powt.) MS2 1 Bernacka 857 457 701 Gardocka-Jałowiec A. Grabowiecki J.  7.07.17 221 9.00-11.30
11 Doliwa A. PS1-3 SPU 16 Biełasz 857 457 708 Mróz T. Kostecka-Tomaszewska L. 10.07.17 233 8.00-12.00
12 Dziemianowicz R. PS1-3 SPR 11 Biełasz 857 457 708 Poskrobko T. Michalczuk G. 11.07.17 229 8.00-10.30
13 Dziemianowicz R. ES2 12 Biełasz 857 457 708 Poskrobko T. Poniatowicz M. 11.07.17 229 10.45-13.45
14 Dziemianowicz R. ES1 12 Biełasz 857 457 708 Poskrobko T. Poniatowicz M. 10.07.17 208 10.30-13.00
15 Etel L. PS1-3 SPU 17 Biełasz 857 457 708 Ciborowski R. Kargol-Wasiluk      
16 Fiedorczuk M. EN1-3 3 Korotkiewicz 857 457 713 Gardocka-Jałowiec A. Roszkowska-Mądra B. 13.07.17 220 8.00-8.45
17 Gołaszewska-Kaczan U. ZS1-3ZP-2016 11 Płusa A. 857 457 733 Poskrobko T. Perło Da. 13.07.17 225 11.15-14.00
18 Grabowiecki J. ES2 13 Korotkiewicz 857 457 713 Citkowski M. Kargol-Wasiluk A. 10.07.17 219 09.00-11.30
19 Grabowiecki J. ES1 16 Korotkiewicz 857 457 713 Kruk M. Owczarczuk M Kupiec E. 11.07.17 219 8.00-10.00 10.00-12.00
20 Grabowiecki J. MS1 17 Korotkiewicz 857 457 713 Kruk M. Wierzbicka K. 11.07.17 219 12.00-16.15
20a Grabowiecki J. ES1 powt. 1 Korotkiewicz 857 457 713 Kruk M. Wierzbicka K. 11.07.17 219  16.15-16.30
21 Grabowiecki J. (powt.) EN2 1 Korotkiewicz 857 457 713 Citkowski M. Wierzbicka K. 10.07.17 219 15.30-15.45
22 Grabowiecki J. (powt.) ES2 2 Korotkiewicz 857 457 713 Citkowski M. Wierzbicka K. 10.07.17 219 15.00-15.30
23 Gruszewska E. PN1-3SPU 10 Bernacka 857 457 701 Poskrobko T. Fiedorczuk M. 13.07.17 221 8.45-11.15
24 Gruszewska E. ES1 10 Bernacka 857 457 701 Poskrobko T. Fiedorczuk M. 13.07.17 221 8.45-11.15
25 Gruszewska E. (powt.) EN2 10 Bernacka 857 457 701 Poskrobko T. Fiedorczuk M. 13.07.17 221 8.45-11.15
26 Gruszewska E. (powt.) EN1  10 Bernacka 857 457 701 Poskrobko T. Fiedorczuk M. 13.07.17 221 8.45-11.15
27 Grzybowska A. ( powt.) EN1-3 2 Bernacka 857 457 701 Michalczuk G. Madras-Kobus. B.      
28 Grzybowska A. (powt.) EN2 1 Bernacka 857 457 701 Michalczuk G. Madras-Kobus B.      
29 Guzik-Makaruk E. MS2 10 Żukowska 857 457 705 Michalczuk G. Piekutowska A. 10.07.17 319 15.00-17.45
30 Guzik-Makaruk E. (powt.) MS1 1 Żukowska 857 457 705 Michalczuk G. Piekutowska A. 10.07.17 319 17.45-18.00
31 Jamróz P. EN1-3 8 Żukowska 857 457 705 Siemieniuk N. Tokajuk E. 11.07.17 305 8.00-10.00
32 Jamróz P. EN2 10 Żukowska 857 457 705 Siemieniuk N. Sachpazidu-Wojcicka K. 11.07.17 305 10.00-12.30
33 Kargol-Wasiluk A. EN1-3 13 Fiedorow  857 457 713 Sadowski A. Bołtromiuk A. 10.07.17 208 15.00-18.15
34 Kozłowska-Burdziak M. ES2 11 Korotkiewicz 857 457 713 Sadowski A. Kostecka-Tomaszewska L. 11.07.17 220 11.15-13.45
35 Kozłowska-Burdziak M. ES1 13 Korotkiewicz 857 457 713 Sadowski A. Busłowska A. 11.07.17 220 8.00-11.15
36 Kozłowska-Burdziak M. (pow.) EN1-3 1 Korotkiewicz 857 457 713 Sadowski A. Kostecka-Tomaszewska L. 11.07.17 220 14.00-14.15
37 Kozłowska-Burdziak M. (pow.) ZN2-2ZP-2016 1 Korotkiewicz 857 457 713 Sadowski A. Kostecka-Tomaszewska L. 11.07.17 220 14.15-14.30
38 Kozłowska-Burdziak M. (pow.) ZN1-3ZP-2016 1 Korotkiewicz 857 457 713 Sadowski A. Busłowska A. 11.07.17 220 14.15-14.30
39 Kozłowska-Burdziak M.(pow.) ES2 11 Korotkiewicz 857 457 713 Sadowski A. Kostecka-Tomaszewska L. 11.07.17 220 11.15-13.45
40 Maksimczuk A.   PS1-3 SPU 10 Bernacka 857 457 701 Kruk M. Marcinkiewicz J. 12.07.17 221 12.00-14.30
41 Maksimczuk A. (pow) MS1 1 Bernacka 857 457 701 Kruk M. Marcinkiewicz J.      
42 Marcinkiewicz J. EN1-3 3 Żukowska 857 457 705 Citkowski M. Maksimczuk A. 13.07.17 136 10.30-11.15
43 Marcinkiewicz J. EN2 7 Żukowska 857 457 705 Citkowski M. Gruszewska E. 13.07.17 136 11.15-13.00
44 Meredyk K. ES2 3 Bernacka 857 457 701 Citkowski M. Kupiec E. 13.07.17 221 13.00-13.45
45 Meredyk K. ES1   Bernacka 857 457 701 Citkowski M. Kupiec E.      
46 Michalczuk G. PN1-3SPR 12 Roszko 857 457 713 Roszkowska- Mądra B. Grzybowska 13.07.17 319 9.00-12.00
47 Michalczuk G. EN1-3 12 Roszko 857 457 713 Roszkowska- Mądra B. Grzybowska 13.07.17 319 9.00-12.00
48 Michalczuk G. ES2 11 Roszko 857 457 713 Roszkowska- Mądra B. Grzybowska 13.07.17 319 12.00-14.45
49 Michalczuk G. ES1 12 Roszko 857 457 713 Roszkowska- Mądra B. Grzybowska 13.07.17 319 9.00-12.00
50 Michalczuk G. (powt.) EN2 11 Roszko 857 457 713 Roszkowska- Mądra B. Grzybowska 13.07.17 319 12.00-14.45
51 Mikulska T. ( powt.) EN1-3 12 Roszko 857 457 713 Sadowski A. Jamróz P. 11.07.17 319 14.45-17.45
52 Mikulska T. ( powt.) EN2 12 Roszko 857 457 713 Sadowski A. Jamróz P. 11.07.17 319 14.45-17.45
53 Niedźwiecki A. EN1-3 6 Wiszniewska 857 457 711 Gardocka-Jałowiec A. Dębowski T. 13.07.17 220 9.30-11.00
54 Niedźwiecki A. EN2 8 Wiszniewska 857 457 711 Gardocka-Jałowiec A. Dębowski T. 13.07.17 220 11.00-13.00
55 Perło Dariusz ZN2/ZS2 15 Płusa 857 457 733 Michalczuk G. Gołaszewska- Kaczan U.  13.07.17 136 14.00-17.45
56 Perło Dariusz ZN2-2ZP-2016 15 Płusa 857 457 733 Michalczuk G. Gołaszewska-Kaczan U. 13.07.17 136 14.00-17.45
57 Perło Dariusz ZN1-3ZP 15 Płusa 857 457 733 Michalczuk G. Gołaszewska-Kaczan U. 13.07.17 136 14.00-17.45
58 Perło Dorota EN2 10 Żukowska 857 457 705 Citkowski M. Kozłowska-Brudziak M. 11.07.17 305 14.45-17.15
59 Piątkowski P. ( powt.) EN1-3 1 Wiszniewska 857 457 711 Gołaszewska-Kaczan U. Kiełczewski D. 10.07.17 225 11.15-11.30
60 Piątkowski P. (powt.) EN2 1 Wiszniewska 857 457 711 Gołaszewska-Kaczan U. Kiełczewski D.      
61 Piątkowski P. (powt.) ZN-2ZP-2016 1 Wiszniewska 857 457 711 Gołaszewska-Kaczan U. Kiełczewski D.      
62 Piszcz A. PS1-3 SPR 11 Korotkiewicz 857 457 713 Mróz T. Bołtromiuk A. 10.07.17 319 18.15-20.45
63 Plawgo B. ZS1-3ZP-2016 4 Bernacka 857 457 701 Citkowski M. Gołaszewska-Kaczan U. 13.07.17 136 9.30-10.30
64 Plawgo, B. ZS2-2ZP-2016 4 Bernacka 857 457 701 Citkowski M. Gołaszewska-Kaczan U. 13.07.17 136 9.30-10.30
65 Poniatowicz M. ES2 12 Biełasz 857 457 708 Poskrobko T. Dziemianowicz R. 11.07.17 229 13.45-16.45
66 Poniatowicz M.  ES1 12 Biełasz 857 457 708 Poskrobko T. Dziemianowicz R. 10.07.17 208 8.15-10.30
67 Poniatowicz M. (powt.) ES2 12 Biełasz 857 457 708 Poskrobko T. Dziemianowicz R. 11.07.17 229 13.45-16.45
68 Poskrobko T. PN1-3SPU 1 Wiszniewska 857 457 711 Mróz T. Gruszewska E.      
69 Poskrobko T. EN1-3 5 Wiszniewska 857 457 711 Mróz T. Gruszewska E. 13.07.17 135 14.00-15.15
70 Proniewski M. (powt.) EN2 2 Wiszniewska 857 457 711 Przygodzka R. Citkowski M. 12.07.17 234 14.30-15.00
71 Proniewski M. (powt.) ES2 2 Wiszniewska 857 457 711 Przygodzka R. Citkowski M. 12.07.17 234 14.30-15.00
72 Prystrom J. EN2 9 Fiedorow  857 457 713 Citkowski M. Ciborowski R. 7.07.17 221 11.30-13.00
73 Przygodzka R. PS2-2GFSP 3 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Kostecka-Tomaszewska L. 12.07.17 220 8.00-8.45
74 Przygodzka R. ZS1-3ZP-2016 11 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Citkowski M. 12.07.17 220 11.45-14.30
75 Przygodzka R. ZS2-2PwZ-2016 12 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Grześ A. 12.07.17 220 8.45-11.45
76 Przygodzka R. (powt.) ZS2-2ZP-2016 1 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Jamróz P.      
77 Roszkowska-Mądra B.   ES1 13 Fiedorow  857 457 713 Gołaszewska-Kaczan U. Sieminiuk N. 10.07.17 225 8.00-11.15
78 Roszkowska-Mądra B. (powt.) ES2 2 Fiedorow  857 457 713 Gołaszewska-Kaczan U. Fiedorczuk M.      
79 Sadowski A. ES2 8 Fiedorow  857 457 713 Rogowski J. Niedźwiecki A. 10.07.17 305 11.00-13.00
80 Sadowski A. (powt.) ES2 8 Fiedorow  857 457 713 Rogowski J. Niedźwiecki A. 10.07.17 305 11.00-13.00
81 Sadowski Adam (powt.) EN2 1 Fiedorow  857 457 713 Poskrobko T. Niedźwiecki A.      
82 Salachna J. PS1-3 SPU 16 Biełasz 857 457 708 Citkowski M. Mikulska T 11.07.17 233 8.00-12.00
83 Salachna J. PS2-2GFSP 10 Biełasz 857 457 708 Citkowski M. Mikulska T 11.07.17 233 12.00-14.30
84 Siemieniuk N. ES2 14 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Roszkowska-Mądra B. 10.07.17 135 15.00-18.30
85 Siemieniuk N.  ES1 14 Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Roszkowska-Mądra B. 10.07.17 135 15.00-18.30
86 Tokajuk E. ( powt.) EN1-3   Roszko 857 457 713 Poskrobko T. Sadowski A.      
87 Truskolaski T. ZS2-2ZP-2016 12 Żukowska 857 457 705 Rogowski J. Kruk M. 11.07.17 230 16.15-19.15
88 Wnorowski H (powt.) ZN2-2ZP-2016 3 Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. Gołaszewska-Kaczan U. 10.07.17 203 11.30-12.15
89 Wnorowski H. ES2 6 Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. OwczarczukM.  10.07.17 203 8.00-9.30
90 Wnorowski H. EN2 6 Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. Owczarczuk M. 10.07.17 203 9.45-11.15
91 Wnorowski H. ES1 13 Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. Misiewicz E. 10.07.17 203 15.45-19.00
92 Wnorowski H. MS1 6 Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. Busłowska A. 10.07.17 203 19.00-20.30
93 Wnorowski H. (powt.) ZS2-2ZP-2016 2 Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. Gołaszewska-Kaczan U. 10.07.17 203 12.15-12.45
94 Wnorowski H. (powt.) ES2 1 Fiedorow 857 457 713 Grabowiecki J. Owczarczuk M. 10.07.17 203 9.30-9.45
95 Wyszkowska D. ( powt.) EN1-3 2 Fiedorow  857 457 713 Kiełczewski D. Piątkowski P. 14.07.17 233 10.30-11.00
96 Wyszkowska Dorota (powt.) EN2 2 Fiedorow  857 457 713 Kiełczewski D. Piątkowski P.      
97 Wyszkowski A. (powt.) EN2   Fiedorow  857 457 713 Grabowiecki J. Owczarczuk M.      
98 Zalesko M. EN2 9 Płusa 857 457 733 Michalczuk G. Madras-Kobus B. 10.07.17 208 18.00-20.15
99 Zalewska-Bochenko A. PN1-3SPU 5 Żukowska 857 457 705 Poskrobko T. Siemieniuk N.