Menu:

 

dr Kamil Waligóra
Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

(085) 745-77-25
k.waligora@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232
konsultacje: piątek, godz. 17.30 – 19.00, sala 229.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate